Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Tolkning av sifferuppgifter – övningar

  • 100
  • 00:20:00
  • 50%
  • 12

 

För att hoppa över en fråga, klicka på SKIP

För att avsluta övningen, klicka på COMPLETE

För att se de rätta svarsalternativen, klicka på REVIEW

För att göra om övningen, klicka på REDO