Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Tolkning av sifferuppgifter – syfte och upplägg

Testdelen Tolkning av sifferuppgifter går ut på att:

  • Bedöma din förmåga att tolka tabeller och diagram och ta fram efterfrågade fakta med hjälp av egna beräkningar
  • Inte så avancerad matematik; mer förmågan till sifferlogik

Testdelens upplägg:

  • Tabell eller diagram
  • Fråga
  • Fyra eller fem svarsalternativ
  • Hitta svaret bland mycket information och med rätt matematiska verktyg

Exempel: