Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Tolkning av sifferuppgifter – metod

Tolkning av sifferuppgifter –metod

  • Läs uppgiften noga –vad efterfrågas, vad behövs?
  • Identifiera och fokusera endast på de rader och kolumner som är relevanta
  • Sätt upp beräkningsformel
  • Räkna ut svaret

Matematiska verktyg:

  • De fyra räknesätten
  • Bråk
  • Procent

 

  • Se till att dessa grundläggande verktyg sitter, hitta genvägar för snabbhet
  • Miniräknare: Tillhandahålls på testcentret samt finns tillgängligt på datorn