Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Tolkning av sifferuppgifter – matematiken du ska ha koll på: snabbkurs

För att kunna lösa uppgifterna i delen Tolkning av sifferuppgifter behöver du ha koll på de här matematiska tillämpningarna:

• Addition, subtraktion, division och multiplikation
• Bråkform
• Samband mellan bråk och procent
• Procentuell ökning och minskning
• Ekvationer

Titta på filmen där Charlotta går igenom det som är viktigt att ha med sig inför Tolkning av sifferuppgifter: