Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Strategi för tidsanvändningen

  • Beräkna tiden för varje uppgift
  • Räkna ned och se till att ha tid kvar på slutet
  • Fastna inte i en fråga för att tappa tid för andra
  • Om du är osäker på en fråga, gissa, markera den och gå tillbaka till den på slutet
  • Lägg vid övning upp en strategi för hur du ska agera vid osäkerhet
  • Behåll ditt lugn och fokus

 

Exempel på upplägg av tid för de olika delproven:

Obs! Läs alltid i ”Meddelande om uttagningsprov” vad som gäller i det enskilda fallet!