Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Omdömesförmåga – syfte och upplägg

  • Bedömning av beteendet på jobbet, utifrån en given situation med viss problembeskrivning
  • Provet görs på andraspråket
  • Varje fråga beskriver ett arbetsplatsscenario
  • Du ges 4 alternativa sätt att lösa problemet
  • Du ska ange-det mest effektiva och-det minst effektiva