Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Omdömesförmåga – metod

Vägledning för rätt tänk:

  • Kompetenskriterierna
  • EU:s tjänsteföreskrifter
  • EU:s regler för god förvaltningssed
  • Ta hänsyn till den mångkulturella miljön

Utgå ifrån kompetenskriterierna:

  • Analys och problemlösning
  • Kvalitet och resultat
  • Prioritering och organisation
  • Stresstålighet
  • Samarbete

Lägg inte in egna erfarenheter och värderingar!