Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Om uttagningsprovet – vad är ett uttagningsprov, vilka delar ingår och lite om hur du kan tänka

 

CBT innehåller 5 moduler

 

Ge inte upp, trots den långa processen – vi hjälper dig!

 

  • Ett uttagningsprov till EU:s institutioner kallas även för concours, det franska ordet för tävling.
  • Och det är verkligen en tävling! Du konkurrerar nämligen med välutbildade och smarta personer från hela Europa.
  • Därför är det viktigt att du även tänker på provet som en tävling.
  • Du måste inte bara klara CBT-testet, du måste också tillhöra dem som har högst poäng på testets alla delar.
  • Delen för Logiskt Tänkande är dessutom utslagsgivande i den totala bedömningen.