Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Logiskt tänkande – identifiera mönstret i en serie

De vanligaste mönstren:

• Mönster som rör ett element i diagrammet
• Mönster som rör alla element i diagrammet
• Mönster relaterade till själva serien

Mönster som rör ett element i diagrammet:

• Förflyttning (samma element i diagrammen)
– förskjutning
– rotation
– symmetri
• Omvandling (förändring av element i diagrammen)
– storlek, färg, form, antal…