Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Logiskt tänkande – mönster som rör hela serien

Mönster som rör hela serien:

• Linjär: linjär länk D1, D2, D3, ….
• Alternerande: Länk D1/D3, D2/D4…
• Sekvens: Länk D1/D2/D3 och D4/D5/D6…