Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Läsförståelse – syfte och upplägg

Testdelen i Läsförståelse går ut på att:

  • Bedöma förmågan att förstå och analysera informationen i en text
  • Bedöma språkkänsla och förståelse för verbal logik

Testdelens upplägg:

  • En inledande text på några rader
  • Alla möjliga ämnen: EU, teknik, historia, biologi, musik…
  • Vanligtvis frågas därefter ”Vilket av följande påståenden är korrekt?” (ibland ”…inte korrekt?”)
  • Normalt 4 påståenden varav endast ett är rätt