Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Läsförståelse – metod

 • Väg inte in egna kunskaper, svara bara utifrån den givna texten
 • Påståendet är ofta inte absolut korrekt –välj det påstående som kommer närmast
 • Exempel på felaktigheter:
  -felaktig information
  -annan information
  -ny information
  -omvänt orsaksförhållande

 

 • Läs och analysera påståendena först, för att identifiera nyckelord
 • Hitta snabbt de delar av texten som är mest relevanta
 • Bedöm om påståendet kan härledas ur texten
 • Använd uteslutningsmetoden
 • Ha koll på klockan, använd tiden på bästa sätt

 

 • Exempel på nyckelord i text och påståenden:
  – Som anger säkerhet / osäkerhet:
  ”nödvändigtvis”, ”givetvis”, ”uppenbarligen”kontra ”kanske”, ”förmodligen”
  – Som anger exakt / vagt antal:
  ”varje, ”alla”, ”ingen” kontra ”några”, ”få”, ”tillräckligt”
  – Namn, länder, datum