Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Logiskt tänkande – syfte och upplägg

Testdelen i Logiskt tänkande går ut på att:

  • Se och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga eller numeriska element
  • Tänka flexibelt och hitta lösningar på nya problem
  • Dra slutsatser och förstå samband mellan olika koncept

 

Testdelens upplägg:

  • Serier med 5 diagram som innehåller former och/eller symboler
  • Du ska bland svarsalternativen välja ut det diagram som kompletterar serien