Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Facit

Här hittar du ett översiktsfacit till alla övningar.

Gör helst övningarna flera gånger innan du tittar i facit!

Det som inte finns med i facit är förklaringar till varför ett svar är korrekt eller inte. Det är dock något vi kommer att komplettera CBT Online-kursen med efterhand.