Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Behörighetskriterier

  • EU-medborgarskap
  • Högskoleutbildning, minst kandidatnivå (gäller för AD-uttagningar)
  • Goda kunskaper i två av EU-språken
  • Specifika behörighetskriterier nämns alltid i respektive meddelande om uttagning