Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT)

Efterfrågade kompetenser

 

 • Analys och problemlösning:
  Hitta centrala fakta i komplexa problemställningar och ta fram kreativa och praktiska lösningar.
 • Kommunikation:
  Föra fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt.
 • Kvalitet och resultat:
  Ta personligt ansvar och initiativ till att utföra arbetet väl inom givna ramar.
 • Inlärning och utveckling:
  Utveckla och förbättra sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och dess omvärld.
 • Prioritering och organisation:
  Koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna, arbeta flexibelt och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt.
 • Stresstålighet:
  Arbeta effektivt även vid stor arbetsbelastning, hantera friktioner inom organisationen positivt och anpassa sig till ändrade arbetsförhållanden.
 • Samarbete:
  Samarbeta väl i grupp och tvärs över organisatoriska gränser samt respektera människors olikheter.
 • Ledarskap (endast för handläggare):
  Leda, utveckla och motivera medarbetare att nå resultat.