Computer Based Testing (CBT)

Hej och välkommen till kursen Computer Based Testing Online!

Denna kurs är till för dig som vill träna inför den första delen av EPSO:s uttagningsprov till tjänster inom EU:s institutioner, det så kallade Computer Based Testing (CBT), eller datorbaserat prov.

Online-kursen ger dig samma och lika mycket information som om du skulle vara med på vår fysiska utbildning i Sverige eller Bryssel. Du kan dessutom gå igenom kursen hur många gånger du vill, när du vill.

Precis som våra fysiska utbildningsdagar är kursen helt kostnadsfri.

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss på concours@uhr.se

 

Instruktör