Computer Based Testing (CBT)

Logiskt tänkande – mönster som rör alla element i diagrammet

Mönster som rör alla element i diagrammet:

• Antalet element förändras
• Samband mellan elementen, t.ex. antal sidor