Vem jobbar i Europaparlamentet?

Låt mig introducera mig i ett första lite längre inlägg eftersom detta är mitt första bidrag här. Jag heter Daniel Sjöberg, är 36 år gammal och bor i Bryssel där jag arbetar på Europaparlamentet sedan 8 år tillbaka som politiskt sakkunnig till Cecilia Wikström (L). Innan jag kom till Bryssel hade jag en magister i statskunskap från Uppsala Universitet och några års arbete på Folkpartiets riksdagskansli och som politisk sakkunnig på Statsrådsberedningen i Regeringskansliet under den första Reinfeldt regeringen. När jag reste ner till Bryssel tänkte jag att det skulle vara för ett eller två år men nu åtta år senare trivs jag bättre än någonsin.

Jag tänker att mina inlägg här kommer att handla om livet i Europaparlamentet och Bryssel så det är väl rimligt med en första liten resumé om vilka vägar som finns in i Europaparlamentet och vad man kan göra här. Ungefär hälften av europaparlamentets personal arbetar med tolkning och översättning så där finns naturligtvis enormt mycket intressanta ingångar för den språkintresserade. I övrigt kan man säga att parlamentet har tre huvudsakliga personalkategorier.

 

  • Den opolitiska administrationen med allt ifrån utskottskanslier, administration, rättstjänst, utredningstjänst, bibliotek, och så vidare. Här är den naturliga ingången via EPSO genom officiella uttagningsprov. Dessa personer arbetar för hela parlamentet och inte för enskilda politiker, även om man även här i många roller arbetar nära de folkvalda.
  • Den andra kategorin är de politiska gruppkanslierna. I Europaparlamentet tillhör ned flesta ledamöter någon av de åtta partigrupperna. Den huvudsakliga funktionen är att se till ledamöterna från samma grupp håller ihop och enas om gemensamma politiska riktlinjer. De flesta i denna roll följer arbetet i ett utskott och servar alla ledamöter från sin grupp i utskottet. Rekryteringen sker oftast genom utlysta tävlingar (concours) men separata från EPSO, det är dock nästan alltid personer med förankring i ett parti som tillhör gruppen som kommer ifråga.
  • Den sista kategorin är ledamöternas personliga staber där jag arbetar. Varje ledamot har mellan 2-4 personer i en egen stab, vi benämns officiellt som ”assistenter” men arbetsuppgifterna varierar kraftigt beroende på vad de olika ledamöterna anser att de behöver hjälp med. En vanlig fördelning är 1-2 personer som bistår med det politiska arbetet i utskotten och en
    pressekreterare. I den här rollen måsten man känna sig bekväm med sin ledamots politiska övertygelse men långt ifrån alla har en bakgrund inom partierna innan de hamnar på dessa positioner. Inom liberalernas staber i Bryssel har vi försökt hålla en balans där ca hälften av assistenterna har en bakgrund i partiet medans övriga kommer utifrån. Rekryteringen till dessa poster sker direkt av ledamöterna själva och är alltså inte centralt samordnade så därför måste man själv vara proaktiv för att hitta ingångar att söka.

 

Personligen arbetar jag som politiskt sakkunnig i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) med asyl- och migrationspolitik. Arbetet inkluderar inhämtande och sammanfattande av information, föredragningar för ledamoten, talskrivande, egna presentationer när ledamoten är förhindrad och deltagande i olika typer av förhandlingar både inom parlamentet och mellan EUs institutioner. Mer om detta i detalj i framtida inlägg.

Jag hoppas att detta tillsammans med övriga som skriver här ska kunna inspirera dig som funderar på en karriär i hjärtat av Europa att söka dig till Europaparlamentet, du kommer att möta spännande arbetsuppgifter, kollegor från Europas alla hörn och få vara en aktiv del av formandet av morgondagens Europa. Dessutom får du förmånen att bo i en av Europas mest underskattade pärlor – Bryssel!

/Daniel Sjöberg