Tävling för dig på universitet och högskola!

Vill du vinna en resa till Bryssel och Luxemburg i juni 2018? Bra, då ska du vara med i vår tävling!

Information om tävlingen finns här på bloggen från och med den 15:e mars. Dessutom presenterar vi tävlingsupplägget på vårens seminarier om att jobba i EU-institutionerna. Här är hela listan på de platser vi besöker på vilka datum och tider. Klicka på respektive plats för att komma till kalenderhändelsen på uhr.se

 

 

Vem kan vara med? Studenter på svenska universitet och högskolor

Hur tävlar man? Du tävlar tillsammans med 3-4 andra studenter, det vill säga i ett lag. Du kan inte tävla ensam.

Vad går tävlingen ut på? Tävlingen går ut på att presentera en lösning på ett problem, med hjälp av case-metoden. 

Läs på om case-metoden genom att ladda ner vårt material (pdf): Vad är ett case

Tävlingsuppdragets problemformulering:

Rekryteringstakten av svenskar till EU:s institutioner är för låg för att upprätthålla nuvarande andel av totalen, som i huvudsak motsvarar vår andel av EU:s totala befolkning. Dessutom väntar stora pensionsavgångar de kommande åren. Statistik visar att det är förhållandevis få svenskar som söker till EU:s uttagningsprov för fasta tjänster.
Varför är det så få svenskar intresserade av att arbeta inom EU:s institutioner och vad skulle Sverige/UHR kunna göra för att förändra den situationen?

Hur går ni vidare:

Läs hela uppdragsformuleringen innan ni ger er på att börja lösa själva uppgiften (pdf): Tävlingsuppdrag

Relevant bakgrundsmaterial hittar du här (pdf):

An overview of applications for EPSO competitions

Employer Rankings

Staff members 2017

Statistical Bulletin for Commission

1) Att bekanta sig med och förstå situationen

I detta steg behöver ni information. Den ni har fått kan vara bristfällig, osäker och i värsta fall felaktig. Informationen måste granskas kritiskt och bedömas vilket värde den har. Om det saknas information, måste ni ta reda på var ni kan hitta korrekt, relevant information.

2) Identifiera problem och ställa diagnos

I detta steg bör ni göra en systematisk och formell situationsanalys. Ambitionen är att analysen ska leda fram till en klar uppfattning om vad problemet i praktikfallet består i och/eller att ställa diagnos på problemsituationen.

3) Generera handlingsalternativ

Hur ska vi gå till väga för att lösa problemet?
Här ska ni identifiera olika handlingsalternativ och jämföra dessa. Det kan vara så att ni själva måste generera dessa. Handlingsalternativen ska vara rimliga, såtillvida att de ska gå att genomföra. Utgå gärna från en SMART3 modell, så det är realistiskt mätbart och tidsatt, och innefattar ett agerande. Det bör dessutom vara ekonomiskt genomförbart.

4) Analysera och välja handlingsalternativ

Vilket alternativ verkar bäst för att lösa problemet mot bakgrund av problemets art och den situation som råder?
Försök göra förutsägelser om vad som händer vid olika handlingsalternativ. Lista för- och nackdelar. Gör gärna en konkret handlingsplan för det alternativ ni väljer. Vad som ska göras, hur, när och av vem.

5) Att redovisa caset

Det finns många sätt att redovisa ett case. I detta fall vill vi att ni redovisar er lösning via en film på ca 5 minuter. I filmen ska även framgå vilka som medverkar och vilket universitet ni kommer ifrån. Filmen ska sparas och läggas upp på valfri plats på Youtube och länken ska mailas till concours@uhr.se senast den 18 maj.

Vinnare presenteras på www.uhr.se och www.eurekrytering.se samt via mail till vinnande lag den 25 maj.