Om praktik

Du som har en universitetsexamen, lägst kandidatexamen, kan söka praktik inom EU:s institutioner. Genom praktiken får du ökade kunskaper om EU och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handläggning.

Vad det innebär

Du kan praktisera inom EU:s institutioner, inklusive European External Action Service, EEAS, under olika perioder. Praktiken är i regel betald och kan då sökas av dig som har en akademisk examen.

Du får delta i och organisera möten, workshops och andra forum. Du kommer även få söka och skriva dokument och rapporter, svara på frågor samt delta i olika projekt.

Vad som förväntas av dig

För betald praktik ska du ha minst en kandidatexamen (bachelor), goda kunskaper i franska, engelska eller tyska, samt goda kunskaper i ett andra EU-språk. Obetald praktik kan sökas av studerande på universitet och högskola.

Du ska vara öppen och intresserad av EU-frågor, vilja lära mer om EU-kommissionen och dess arbetsmetoder. Du ska delta i det dagliga arbetet med nya fräscha ögon och ha en positiv attityd.

För översättarpraktik krävs att ditt modersmål är ett av de 24 EU-språken, samt att du kan översätta till ditt modersmål från två andra officiella EU-språk, varav det ena ska vara engelska, tyska eller franska.

Du kan inte söka denna praktik om du tidigare gjort någon form av praktik eller tjänstgöring under sex veckor inom institutionerna eller andra relaterade myndigheter (betald eller obetald).

Praktikperioder

Betald praktik har fasta ansökningsomgångar och fasta praktikperioder.

Så går ansökan till

Du kan ansöka om praktik till flera institutioner samtidigt, och skickar då in en ansökan till varje enskild institution.

Läs mer om hur och när du ansöker om praktik vid EU:s olika institutioner på uhr.se