Om kontraktsanställning

Inom EU:s institutioner finns det möjlighet att söka tidsbegränsade anställningar, så kallade kontraktsanställningar. Databasen för intresseanmälningar har nu öppnats och ansökningar tas emot löpande.

Längden på generella kontraktsanställningar varierar från tre månader upp till sex år. Till skillnad från fasta tjänster inom EU:s institutioner behöver du inte genomgå uttagningsprov för att kunna bli kontraktsanställd, utan du registrerar själv ditt CV i Europeiska kommissionens databas (EU CV online) för att bli tillgänglig för en eventuell kontraktanställning.

Läs mer om konstraktsanställning och tidsbegränsad anställning på uhr.se