Förenkla, harmonisera och skapa gemensamma system

Det blev ingen katt. Men det blev en trevlig liten hyreslägenhet precis bredvid bokskogen. Det har gått en dryg månad sedan jag började på nya jobbet och det är roligt och utmanande. Jag är tillbaka på DG MOVE, alltså generaldirektoratet för transport och rörlighet. Min nya enhet arbetar med sjötransporter och kopplingen mellan sjöfarten och […]

Min väg till fast anställning

Jag är statsvetare i grunden och sneglade mot EU som möjlig arbetsgivare redan under studietiden. Via sista terminens praktikperiod hamnade jag istället i den offentliga förvaltningen på nationell nivå och jobbade en tid i regeringskansliet (UD) och inom svensk statlig myndighet (Sida). Efter ett par år i en internationell mellanstatlig organisation (demokratiinstitutet IDEA) tog jag […]