Min väg till fast anställning

Jag är statsvetare i grunden och sneglade mot EU som möjlig arbetsgivare redan under studietiden. Via sista terminens praktikperiod hamnade jag istället i den offentliga förvaltningen på nationell nivå och jobbade en tid i regeringskansliet (UD) och inom svensk statlig myndighet (Sida). Efter ett par år i en internationell mellanstatlig organisation (demokratiinstitutet IDEA) tog jag […]